Pháo Tháp Canh Đại Pháo Tháp Phòng Không Tháp Ma Thuật Bẫy Điện Pháo Liên Thanh Tường Bẫy Xưởng Gỗ Trang Trại Mỏ Hút Dầu Kho Gỗ Kho Thịt Kho Dầu Nhà Thợ Doanh Trại Trại Huấn Luyện Trại Đặc Biệt Nhà Nâng Cấp Nhà Phép Thuật Bệ Đá Chiến Thần Bệ Đá Xạ Thần Nhà Chính Nhà Liên Minh Chiến Binh Lính Đánh Xa Quân Trộm Đại Đấu Sĩ Lính Cảm Tử Ném Bom Pháp Sư Cứu Thương Rồng Dơi Quỷ Voi Mamuth Quái Vật Chiến Thần Xạ Thần Phép Bom Phép Hồi Máu Phép Cuồng Nộ Liên Minh Chiến Nhiệm Vụ Khiên Khiên